Contoh Program Template

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
template <class T>
class aritmatik{
   public:
       void judul(){cout<<"\t\t\tClass dan Objek serta Template\n\n\n\n";}
aritmatik(T p=0, T q=0):a(p),b(q){}
       void cetak();
aritmatik operator -();
aritmatik operator -(const aritmatik&);
aritmatik operator +(const aritmatik&);
aritmatik<T>bagi(const aritmatik<T>&, const aritmatik<T>&);
aritmatik<T> kali(const aritmatik<T>&, const aritmatik<T>&);
   private:
       T a;
       T b;
   };

   template <class T>
   void aritmatik<T>::cetak(){
cout<<a<<" , "<<b;
      }

   template <class T>
aritmatik<T>aritmatik<T>::operator-(){
aritmatik x;
x.a=a;
x.b=-b;
          return x;
          }

   template <class T>
aritmatik<T>aritmatik<T>::operator-(const aritmatik& y){
aritmatik x;
x.a=a-y.a;
x.b=b-y.b;
          return x;
          }

   template <class T>
aritmatik<T>aritmatik<T>::operator+(const aritmatik& y){
aritmatik x;
x.a=a+y.a;
x.b=b+y.b;
          return x;
          }

   template <class T>
aritmatik<T>aritmatik<T>::bagi(const aritmatik<T>& x, const aritmatik<T>& y){
aritmatik z;
z.a=x.a/y.a;
z.b=x.b/y.b;
          return z;
          }

   template <class T>
aritmatik<T>aritmatik<T>::kali(const aritmatik<T>& x, const aritmatik<T>& y){
aritmatik z;
z.a=x.a*y.a;
z.b=x.b*y.b;
          return z;
          }

int main(int argc, char *argv[])
{
aritmatik<double>dataA(5.5,2), dataB(0,2), dataC;
dataC.judul();
cout<<"Isi dataA \n ";
dataA.cetak();
cout<<"\n\nIsidataB \n ";
dataB.cetak();
cout<<"\n\n OperasiAritmatikadengan operator\n";
cout<<"\n\ndataA(";dataA.cetak();cout<<")";cout<<" + dataB(";dataB.cetak();cout<<")\n";
dataC = dataA + dataB;
dataC.cetak();
cout<<"\n\ndataA(";dataA.cetak();cout<<")";cout<<" - dataB(";dataB.cetak();cout<<")\n";
dataC = dataA - dataB;
dataC.cetak();
cout<<"\n\n- dataA(";dataA.cetak();cout<<")\n";
dataC = - dataA;
dataC.cetak();
cout<<"\n\n- dataB(";dataB.cetak();cout<<")\n";
dataC = - dataB;
dataC.cetak();
cout<<"\n\n OperasiAritmatikadengan method\n";
cout<<"\n\n dataA(";dataA.cetak();cout<<")";cout<<" / dataB(";dataB.cetak();cout<<")\n";
dataC=dataC.bagi(dataA,dataB);
dataC.cetak();
cout<<"\n\ndataA(";dataA.cetak();cout<<")";cout<<" * dataB(";dataB.cetak();cout<<")\n";
dataC=dataC.kali(dataA,dataB);
dataC.cetak();

cout<<endl<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
Iklan

Cara menghilangkan blacklist di smadav 8.7

Bagi anda yang smadav-nya kena blacklist di sini saya akan sedikit share tentang cara untuk menghilangkan balcklist di smadav,baiklah berikut ini caranya :

 • Sebelum anda install smadav 8.7,terlebih dahulu anda install smadav 8.6,setelah selesai instal lalu ketikkan “anti-bajakan” di kolom nama(tanpa tanda petik,pada kolom password tidak perlu diisi),kemudian klik register.
 • Lalu Install Smadav Rev 8.7,setelah selesai instalasi,masukkan nama dan key-nya,lalu klik register.
 • Dan smadav anda pun berubah menjadi pro kembali.

NB: Hilangkan Tanda centang pada pengaturan dasar dan pengaturan tambahan sesuai dengan pengaturan yang anda inginkan,seperti update otomatis.
Bagi anda yang ingin mendownload key dan smadav 8.7 pro,klik link di sini
Selamat Mencoba . . .!